Welkom bij KVGN de belangenvereniging voor de gassector

Bijeenkomsten

KVGN organiseert dit jaar een aantal bijeenkomsten waarin de Nederlandse energietransitie en de rol van gas daarin centraal staat. Lees verder

Kennis delen

Organisaties worden steeds kennisintensiever. Ook binnen de gassector is het delen van kennis van groot belang . De Nederlandse gassector, verenigd in KVGN, wil haar kennis en kunde volop inzetten om de transitie naar een duurzame
energiehuishouding Lees verder

Samenwerken

In het streven een klimaatneutrale energievoorziening in 2050 te bereiken, zijn bedrijven in de gassector elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen kracht bezig om de eigen positie opnieuw in kaart te brengen. Lees verder

Netwerken

De juiste mensen kennen, daar kom je verder mee. Netwerken is dé manier om goed op de hoogte te blijven. Het lidmaatschap van KVGN biedt een uitgebreid netwerk van professionals in de gas- en energiewereld.

Lees verder

 

KVGN Visie: Op weg naar CO2 neutraal in 2050

lees meer  –

Rotterdam verwelkomt ‘s werelds grootste vrachtschip op vloeibaar gas

12 november 2020 -

De meeste zeeschepen varen nog op zwaar vervuilende stookolie. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit in de havens die deze schepen aandoen én voor de CO2-voetafdruk van de zeescheepvaart wereldwijd. Maar dit verandert snel. Rederijen stappen over op het veel schonere vloeibaar aardgas (LNG). De Rotterdamse haven beleefde wat dit betreft een mijlpaal, toen op woensdag 11 november het containerschip Jacques Saadé van de Franse rederij CMA-CGM aanmeerde. Het is ’s werelds grootste vrachtschip dat op LNG vaart. Bunkeren is hier geen probleem. De haven beschikt over de LNG-terminal Gate, eigendom van Gasunie en Vopak, die niet alleen geïmporteerd vloeibaar aardgas omzet in pijpleidinggas, maar nu ook als tankstation voor de LNG-scheepaart fungeert.

Lees meer in dit artikel, dat op 12 november in het Algemeen Dagblad verscheen.

Kabinetsreactie TIKI bevat essentiële stappen voor een succesvolle transitie

23 oktober 2020 -

KVGN, de belangenbehartiger voor de Nederlandse gassector, is verheugd dat het kabinet belangrijke adviezen uit het TIKI-rapport overneemt. Hiermee worden stappen gezet die voorwaardelijk zijn voor een succesvolle energietransitie en het bereiken van emissiereductie. Dit is in lijn met constateringen binnen het initiatief Systeemintegratie Energiesysteem In Nederland (SEIN) waarin KVGN samen met andere partijen de afgelopen periode aan heeft gewerkt. Evenals de minister is KVGN overtuigd van de urgentie van een goede infrastructuur voor waterstof, elektriciteit, CO2, stoom en warmte voor het nakomen van de klimaatafspraken met de industrie.

 

De keuzes die nu worden gemaakt, zijn richtinggevend voor de mate waarin de industrie Nederland zal kiezen als locatie om te investeren in verduurzaming. Dit zal bepalend zijn voor onze toekomstige economische structuur en de rol die de Nederlandse industrie speelt in mondiale industriële waardeketens.

 

Voorts onderschrijft KVGN  een sterkere regierol van de overheid in zowel uitvoering als in financiering, en dat integraliteit van bestaande en nieuwe projecten wordt benadrukt. Een succesvolle transitie vraagt om het integraal betrekken van alle sectoren voor een slim samenspel tussen de verschillende energiedragers. Het vergt een solide organisatie om deze intergraliteit te waarborgen. Ook vraagt het om duidelijkheid over de rollen van de verschillende betrokken partijen. Leden van KVGN zijn nauw betrokken bij vele verduurzamingsprojecten, waaronder Porthos (CO2-opslag in lege gasvelden voor de Rotterdamse kust) en de Hyway27-studie.

Download kabinetsreactie TIKI

Zó werkt energie in Nederland

12 oktober 2020 -

Een brede coalitie van 22 organisaties en instellingen, waaronder KVGN, heeft op 12 oktober tijdens de Klimaatdag een project gelanceerd dat volgend voorjaar zal uitmonden in de uitgave van wat hét standaardwerk  over energie en klimaat moet worden. ‘Zo werkt energie in Nederland’, zoals dit project is gedoopt, is een initiatief van de Argumentenfabriek en beoogt een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Het doel is het tot stand brengen van een geïnformeerde dialoog die de kwaliteit van beslissingen over energie en klimaat kan bevorderen.

 

‘Zó werkt energie in Nederland’ voorziet volgens de initiatiefnemers en aangesloten partijen daarmee in een leemte. Ondanks de overvloed aan beschikbare informatie ontbreekt het Nederland aan een vaste referentie die de werking van het energiesysteem toegankelijk en gezaghebbend presenteert. Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, beaamt dat: “Eigenlijk had het er al moeten zijn. Het is heel goed dat we een standaardwerk hebben dat je kunt raadplegen en waarin objectief de feiten en cijfers zijn opgesomd.”

 

Voor professionals

De Argumentenfabriek is naast initiatiefnemer ook uitvoerend partner van ‘Zó werkt energie in Nederland’. Het boek zal het energiesysteem stap voor stap met een serie visualisaties inzichtelijk maken en daarom van grote waarde voor de groeiende groep professionals die de komende jaren met het energiesysteem en de energietransitie aan de slag gaat.

 

Verantwoord en klimaatvriendelijk

Een brede coalitie van partijen – zowel publiek als privaat, van producent tot consument en van traditionele tot nieuwere spelers in het energiesysteem – steunt ‘Zó werkt energie in Nederland’. Alle hebben direct belang bij een verantwoorde en klimaatvriendelijke inrichting van onze energiehuishouding. De Argumentenfabriek verwacht het boek ‘Zó werkt energie in Nederland’ in mei 2021 te presenteren. De komende maanden besteedt zij met de deelnemende partijen en een reeks van deskundigen aan het ontwikkelen van de inhoud.

_________________________________________________________________________________

Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van: Bouwend Nederland, EBN, Energie Nederland, Energie Samen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie, Glastuinbouw Nederland/Kas als Energiebron, KVGN, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, NOGEPA, Nationaal Programma RES, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), NWEA, Platform Geothermie/DAGO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Techniek Nederland, TNO, Topsector Energie en VEMW, VNCI en VNPI. De Argumentenfabriek is uitvoerend partner van Zó werkt energie in Nederland.

Maak kennis met KVGN leden

KVGN bestaat uit ruim 250 professionals uit de gas- en energiewereld.

Bekijk alle leden

Arendo Schreurs

Director Communications and Public Affairs

Een succesvolle energietransitie is in mijn ogen mogelijk wanneer samenwerking de norm is en niet de tegenstelling. Want voor een dergelijke grote opgave is de inzet Lees verder

Jorg Gigler

Directeur

Jörg Gigler (1967) werkt ruim 20 jaar aan het thema duurzaamheid, waarbij de focus in de laatste 12 jaar op de interactie tussen duurzaamheid en gas ligt. Lees verder

Ante Frens

Deputy Managing Director at NAM BV Assen

Manager and leader in oil and gas business. Experienced Field Development Manager: Integrated, Complex Lees verder

ALS LID KVGN BESCHIKT U OVER EEN UITGEBREID NETWERK IN DE GASSECTOR EN BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN 

Onze bestuursleden stellen zich voor …

Marieke van der Werf

Bestuurslid

Het bestuur >

Jo Peters

Bestuurslid

Het bestuur >

Drs. Flip van Koten

Penningmeester

Het bestuur >

Jan Willem van Hoogstraten

Voorzitter

Het bestuur >

Ir. Peter Vermaat

Bestuurslid

Het bestuur >

Drs. ing. Pierre Bartholomeus

Secretaris

Het bestuur >