Welkom bij KVGN de belangenvereniging voor de gassector

Bijeenkomsten

KVGN organiseert dit jaar een aantal bijeenkomsten waarin het onderwerp Energietransitie centraal staat. Hoe gaan wij als gassector om met ons veranderend toekomstperspectief en onze veranderende maatschappelijke positie en rol. Lees verder

Kennis delen

Organisaties worden steeds kennisintensiever. Ook binnen de gassector is het delen van kennis van groot belang . De Nederlandse gassector, verenigd in KVGN, wil haar kennis en kunde volop inzetten om de transitie naar een duurzame
energiehuishouding Lees verder

Samenwerken

In het streven een klimaatneutrale energievoorziening in 2050 te bereiken, zijn bedrijven in de gassector elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen kracht bezig om de eigen positie opnieuw in kaart te brengen. Lees verder

Netwerken

De juiste mensen kennen, daar kom je verder mee. Netwerken is dé manier om goed op de hoogte te blijven. Het lidmaatschap van KVGN biedt een uitgebreid netwerk van professionals in de gas- en energiewereld.

Lees verder

 

KVGN Visie: Op weg naar CO2 neutraal in 2050

lees meer  –

Kamerbrieven onderstrepen gezamenlijk het belang van gasvormige energiedragers in de toekomstige energievoorziening

7 april 2020 -

De KVGN is ingenomen met de positieve aandacht voor duurzame gassen zoals die terug te zien is in de drie kamerbrieven die gezamenlijk het belang van gasvormige energiedragers in de toekomstige  energievoorziening onderstrepen. In de eerste brief geeft het kabinet zijn visie op de betekenis van gas voor het energiesysteem, nu en straks; de tweede bevat een routekaart groen gas waarin diverse stimuleringsmaatregelen en beleidsinstrumenten zijn opgenomen; in de derde ontvouwt het kabinet zijn visie op de rol van waterstof. Klik hier om de volledige reactie van KVGN te lezen.

 

KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 was groot succes

24 januari 2020 -

Het programma van de KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst stond in het teken van een Europese klimaatneutrale energievoorziening, met een focus op waterstof. Keynote speaker Konstantin Romanov, Head of Division of GAZPROM sprak over strategische mogelijkheden voor de productie van waterstof. Gazprom ontwikkelt een pyrolyse-proces om uit aardgas, waterstof en tegelijk vaste koolstof te maken (zonder CO2-emissie). Met deze energiezuinige technologie is enorm veel CO2-emissie te besparen.

 

Tweede keynote speaker was Lucie Boost, Global Policy and Regulatory Affairs Advisor bij Equinor. Equinor richt zich op een waterstofproductieproces gebaseerd, waarbij waterstof wordt geproduceerd als aardgas en stoom samengevoegd worden onder hoge druk en temperatuur. De bij dit proces vrijgekomen CO2 wordt vervolgens afgevangen en opgeslagen in de ondergrond (CCS). Mevrouw Boost sprak over Equinors visie op waterstof en ging specifiek in op de Nederlandse situatie.

 

Tot slot sprak Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter KVGN, over ontwikkelingen in de energiesector in 2019 en de ambities van het KVGN bestuur voor 2020. Daarnaast stelde hij twee nieuwe bestuursleden Martine Hoeksma en Marieke van der Werf voor.

 

Bekijk de presentatie van Konstantin Romanov van GAZPROM Klik hier
Bekijk de presentatie van Lucie Boost van Equinor Klik hier

Nieuwe Europese Green Deal biedt kansen voor Europa en de gaswaardeketen

18 december 2019 -

Vorige week is de nieuwe Europese groene-groeistrategie gepresenteerd door vicevoorzitter Frans Timmermans. Daarmee streeft Europa het doel na om als eerste continent in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit streven is in lijn met de ambitie die Nederland eerder heeft gesteld in het Klimaatakkoord en kan zorgen voor een level-playing field met de rest van Europa. KVGN en haar leden steunen deze ambitie en leveren een actieve bijdrage aan deze transitie.

 

“De Green Deal van Frans Timmermans straalt veel ambitie uit. De globale boodschap is dat we als Europa niet snel genoeg gaan om alle doelen te halen. Dat is niet een verrassend maar wel belangrijk signaal. Nederland en daarmee ook de gassector zal de komende jaren grotere stappen moeten maken”, aldus aldus Jan-Willem van Hoogstraten, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN).

 

KVGN is dé vereniging die de belangen van de gehele gaswaardeketen in Nederland behartigt. Samen met andere partijen streeft zij naar een klimaatneutraal energiesysteem waarbij systeemintegratie centraal staat en waarin groene stroom, duurzame gassen (zoals waterstof en groen gas), aardwarmte en CCS een belangrijke rol spelen. Zoals het IEA stelt in zijn meest recente World Energy Outlook, zijn al deze  toepassingen nodig om tot een klimaatneutraal Europa te komen en om tevens de competitiviteit van de Europese industrie te behouden. Als we het goed doen, kunnen we onze concurrentiekracht zelfs vergroten, want de energietransitie biedt kansen!

 

Volgens de plannen van de Europese Commissie zal in 2050 circa de helft van de gehele energieconsumptie in de vorm van elektriciteit zijn. Dit betekent dat circa de andere helft van de energieconsumptie uit “moleculen” zal bestaan. De kennis en ervaring van bedrijven in de gasketen en de bestaande gasinfrastructuur kunnen een belangrijke rol spelen voor de ontwikkeling van de gassen van de toekomst.

 

KVGN heeft een visie ontwikkeld op het energiesysteem van de toekomst, met inbegrip van bovengenoemde alternatieven. De kern daarvan is dat we vooral moeten kijken naar het energiesysteem als geheel om tot de meest efficiënte oplossingen te komen. Vorig jaar is dit in een visiedocument gepresenteerd: ‘Op weg naar CO2-neutraal in 2050’. Het document kunt u hier downloaden: https://kvgn.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-kvgn-op-weg-naar-co2-neutraal-in-2050-web.pdf

Maak kennis met KVGN leden

KVGN bestaat uit ruim 250 professionals uit de gas- en energiewereld.

Bekijk alle leden

Arendo Schreurs

Director Communications and Public Affairs

Een succesvolle energietransitie is in mijn ogen mogelijk wanneer samenwerking de norm is en niet de tegenstelling. Want voor een dergelijke grote opgave is de inzet Lees verder

Jorg Gigler

Directeur

Jörg Gigler (1967) werkt ruim 20 jaar aan het thema duurzaamheid, waarbij de focus in de laatste 12 jaar op de interactie tussen duurzaamheid en gas ligt. Lees verder

Ante Frens

Deputy Managing Director at NAM BV Assen

Manager and leader in oil and gas business. Experienced Field Development Manager: Integrated, Complex Lees verder

ALS LID KVGN BESCHIKT U OVER EEN UITGEBREID NETWERK IN DE GASSECTOR EN BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN 

Onze bestuursleden stellen zich voor …

Marieke van der Werf

Bestuurslid

Het bestuur >

Jo Peters

Bestuurslid

Het bestuur >

Drs. Flip van Koten

Penningmeester

Het bestuur >

Jan Willem van Hoogstraten

Voorzitter

Het bestuur >

Ir. Peter Vermaat

Bestuurslid

Het bestuur >

Drs. ing. Pierre Bartholomeus

Secretaris

Het bestuur >