Home - Nieuwsberichten

Archief

Nieuwsberichten

Minder CO2 wij doen mee

De afgelopen periode heeft KVGN aandacht gevraag voor de energietransitie met de campagne “Minder CO2 wij doen mee”. De campagne sluit aan bij de weg die Nederland is ingeslagen naar een klimaat-neutrale energievoorziening waarbij 2050 het punt aan de horizon is. Dit jaartal wordt aangegrepen, aangegeven door afspraken binnen de EU, om een nagenoeg CO2 -vrije energiehuishouding na te streven in Nederland. Lees verder

Succesvolle eerste Meet the Boss bijeenkomst

12.02.2018

Afgelopen donderdag vond de eerste Meet the Boss bijeenkomst plaats. 25 Young Professionals hadden zich aangemeld voor deze lunchbijeenkomst. Lees verder

Meet the Boss bijeenkomst 8 februari 2018 (volgeboekt!)

04.12.2017

Speciaal voor young professionals organiseert KVGN –de Nederlandse vereniging voor samenwerkende gasbedrijven- in 2018 een aantal interessante bijeenkomsten waarin je ‘kopstukken’ uit de gassector persoonlijk kunt ontmoeten. De eerste “Meet The Boss” bijeenkomst vindt plaats op een unieke locatie, namelijk bij Gate LNG terminal in Rotterdam (Maasvlakte).

Lees verder

Met Gas-op-maat naar een CO2 neutrale energiehuishouding in 2050

04.12.2017

Mede op basis van de gesprekken die we met een groot aantal deelnemers aan de energietransitie hebben gehad, hebben we als gassector een Strategische Agenda opgesteld (GILDE-agenda). Deze Agenda omvat activiteiten die de sector onderneemt en gaat ondernemen om bij te dragen aan de overgang naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.  Lees verder

Nieuwjaarsbijeenkomst

04.12.2017

Het KVGN-bestuur nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van KVGN op donderdag 18 januari 2018. Deze vindt plaats in de inspirerende omgeving van de Glazen Zaal in Den Haag. Lees verder

Reactie KVGN op NEV 2017

23.10.2017

De Nederlandse gassector, verenigd in KVGN, vertegenwoordigt een belangrijke pijler onder het Nederlandse energiesysteem en voelt zich medeverantwoordelijk voor het bereiken van een klimaatneutrale, veilige, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding in 2050.Lees verder

15 november 2017 Bezoek Gate LNG Terminal & KVGN symposium

29.09.2017

Woensdag 15 november aanstaande organiseert KVGN een rondleiding bij de Gate Terminal aan de Maasvlakteweg 991 in Rotterdam. Aansluitend vindt een symposium plaats over ‘De rol van gas in mobiliteit’ waar een Lees verder

Nederlandse energiereuzen gaan wind- en zonneenergie opslaan

13.09.2017

De bedrijven die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de levering van gas en elektriciteit bundelen hun krachten om schone energie uit zon en wind te kunnen opslaan. Omdat zon en wind zich niet laten sturen Lees verder

Gasproducenten presenteren Gedragscode gaswinning kleine velden

13.09.2017

Op 7 september ondertekenen de leden van NOGEPA, branchevereniging voor de olie en gasindustrie, de startversie van de “gedragscode gaswinning kleine velden”. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij Lees verder

De gassector wil en kan bijdragen aan een CO2-neutrale energievoorziening

05.09.2017

Het onlangs verschenen TNO-rapport ‘Van exporteur naar importeur, de verander(en)de rol van aardgas in Nederland’ laat zien dat in Nederland de rol van aardgas aan het veranderen is. Aardgas zal de komende jaren in de energietransitie nog een belangrijke rol spelen. Lees verder

52 nieuwsberichten gevonden 1 2 3 6