Home - Nieuwsberichten

Archief

Nieuwsberichten

IGU Gas Technology and Innovation for a Sustainable Future

This report outlines the contribution that a selection of gas technologies can make to meeting the world’s greatest challenges of restoring growth while reducing emissions, cleaning up local environments, and supporting fair development. The analysis and modelling completed for this report show that deploying gas technologies to their economic potential for fuel-switching from coal and oil, continuing to develop distributed energy solutions, enabling access, improving efficiency, and scaling up renewable and low-carbon gas technologies including renewable gas, hydrogen, and CCUS, could deliver a reduction in GHG emissions of up to 12 GT by 2040. That is equivalent to nearly a third of global energy sector GHG emissions in 2019. While gas technologies cannot address the gap to achieving the Paris Agreement goal in its entirety and other clean tech solutions such as renewable power and energy efficiency will also be essential, the potential for progress is too large to ignore, especially given the ease of implementation from the economic deployment of these technologies.

 

Download report here.

IGU Global Voice of Gas – Issue 1

27.07.2020

Global Voice of Gas is a quarterly digital magazine from the IGU bringing new insights and analysis to the global gas community. It features key projects and trends impacting the global gas market and showcase the key role of natural gas as an effective tool for a sustainable energy future. Download magazine here

IGU World LNG Report 2020

27.04.2020

This 11th annual Global LNG Report features key global LNG industry updates, right across its value chain, demonstrating yet another strong year of growth for this crucial segment of the natural gas sector. LNG continues to enhance global energy security and increase the flexibility of access to abundant global gas supplies.

 

  • In its sixth consecutive year of growth, the LNG trade increased by 13% to a total of 354.7 MT.
  • FSRU continues to be an exciting and growing segment, improving access to modern energy and energy security worldwide. Of the 37 existing LNG import markets as of February 2020, 19 imported LNG with FSRUs, and six of those had onshore terminals as well.
  • Export growth came from the USA, Russia and Australia, as well as Algeria and Egypt. The US is now the third-largest LNG exporter, behind Qatar and Australia, with Russia in the fourth spot.
  • Asia Pacific and Asia remain the key centres of demand, and together they accounted for almost 70% of global LNG imports in 2018.
  • 2019 was another record year of low prices, driven by increasing natural gas production, the commissioning of new export infrastructure and limited demand response from Asian markets.

 

Download report here: IGU World LNG Report 2020

Kamerbrieven onderstrepen gezamenlijk het belang van gasvormige energiedragers in de toekomstige energievoorziening

07.04.2020

De KVGN is ingenomen met de positieve aandacht voor duurzame gassen zoals die terug te zien is in de drie kamerbrieven die gezamenlijk het belang van gasvormige energiedragers in de toekomstige  energievoorziening onderstrepen. Lees verder

Waterstof voor de energietransitie

07.02.2020

Waterstof heeft een enorm potentieel en er moet veel gebeuren wil het op grote schaal gaan doen wat bedacht is. Het aantal tankstations moet worden uitgebreid, er zijn meer windmolenparken nodig om duurzame elektriciteit voor de productie van waterstof te maken, er is goed opgeleid personeel nodig dat snapt hoe waterstof werkt en verwarmingsketels moeten worden aangepast zodat we kunnen overstappen van Gronings aardgas naar waterstof.

 

Experts van de TKI Nieuw Gas (onderdeel van de Topsector Energie) hebben op een rij gezet wat er moet gebeuren in de Programmatische Aanpak Waterstof voor de Energietransitie. Er is werk aan de winkel voor iedereen! Deze uitgebreide to-do lijst is op 20 januari 2020 aangeboden door de voorzitter van het TKI, Ulco Vermeulen, aan Sandor Gaastra, Directeur-Generaal Klimaat en Energie van het ministerie van EZK. In totaal is in de komende tien jaar een investering nodig van alle betrokkenen van minimaal 1,5 tot 2 miljard euro. Dan kan waterstof serieus bijdragen aan de energietransitie.

 

Download de Waterstof roadmap Klik hier

KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 was groot succes

24.01.2020

Het programma van de KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst stond in het teken van een Europese klimaatneutrale energievoorziening, met een focus op waterstof. Keynote speaker Konstantin Romanov, Head of Division of GAZPROM sprak over strategische mogelijkheden voor de productie van waterstof. Lees verder

Nieuwe Europese Green Deal biedt kansen voor Europa en de gaswaardeketen

18.12.2019

Vorige week is de nieuwe Europese groene-groeistrategie gepresenteerd door vicevoorzitter Frans Timmermans. Daarmee streeft Europa het doel na om als eerste continent in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit streven is in lijn met de ambitie die Nederland eerder heeft gesteld in het Klimaatakkoord en kan zorgen voor een level-playing field met de rest van Europa. Lees verder

Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2020

17.12.2019

Uitnodiging

Het bestuur van KVGN nodigt u hierbij van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 22 januari 2020 in De Glazen Zaal aan de Prinsessegracht 26 te Den Haag. Het programma start om 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur). U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een email te sturen aan info@kvgn.nl Aan deze bijeenkomst zijn voor leden geen kosten verbonden.

 

Het programma van de bijeenkomst staat in het teken van een Europese klimaatneutrale energievoorziening, met een focus op waterstof. We hebben daarvoor twee interessante keynote speakers vastgelegd.

 

De eerste keynote speaker is de heer Oleg Aksyutin, Deputy Chairman of the Management Committee of GAZPROM. Hij zal spreken over strategische mogelijkheden voor de productie van waterstof. Gazprom ontwikkelt een pyrolyse-proces om uit aardgas, waterstof en tegelijk vaste koolstof te maken (zonder CO2-emissie). Met deze energiezuinige technologie is enorm veel CO2-emissie te besparen.

 

Tweede keynote speaker is mevrouw Lucie Boost, Global Policy and Regulatory Affairs Advisor bij Equinor. Equinor werkt aan waterstofproductieproces gebaseerd op ‘steam reforming’, waarbij waterstof wordt geproduceerd als aardgas en stoom samengevoegd worden onder hoge druk en temperatuur. De bij dit proces vrijgekomen CO2 wordt vervolgens afgevangen en opgeslagen in de ondergrond (CCS). Mevrouw Boost spreekt over Equinors visie op waterstof en zal specifiek ingaan op de Nederlandse situatie.

Tot slot zal Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter KVGN, zijn Nieuwjaarsrede houden. Na afloop van het programma zullen wij met u een toast uitbrengen op het nieuwe jaar en wordt aansluitend een walking dinner gehouden.

 

Programma

15.00 uur Ontvangst

15.30 uur Welkomstwoord

15.35 uur Keynote speech: Strategic opportunities of hydrogen for Europe by Oleg Aksyutin, Deputy Chairman of the Management Committee of GAZPROM

16.30 uur Keynote speech: Equinors visie op waterstof in Nederland Lucie Boost, Global Policy and Regulatory Affairs Advisor, Equinor

17.30 uur Nieuwjaarsrede door Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter KVGN

18.00 uur Netwerkborrel

18.30 uur Walking Dinner

20.00 uur Einde

Nationaal Debat Duurzame Gassen

02.10.2019

Op 1 oktober jongstleden heeft het tweede Nationaal Debat Duurzame Gassen plaatsgevonden in het RDM-congrescentrum te Rotterdam. Na een korte inleiding door Han Fennema (oud-voorzitter KVGN) werden door de dagvoorzitter Remco de Boer twee inleidende speeches aangekondigd, de eerste van Kees van der Leun (Navigant) die een informatief overzicht gaf van de resultaten van de ‘Gas for Climate”-studie en de tweede van Allard Castelein (havenbedrijf Rotterdam) die een interessante inkijk gaf in de ambities en activiteiten van het havenbedrijf op het gebied van duurzaamheid.Lees verder

Persbericht: KVGN wordt dé belangenbehartiger van de gaswaardeketen in Nederland

01.10.2019

Op 1 oktober 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke vereniging van gasfabrikanten in Nederland (KVGN) ingestemd met het voorstel om de KVGN te positioneren als dé vereniging die de belangen van de gaswaardeketen in Nederland Lees verder

85 nieuwsberichten gevonden 1 2 3 10