Home - Nieuwsberichten

Archief

Nieuwsberichten

Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2020

Uitnodiging

Het bestuur van KVGN nodigt u hierbij van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 22 januari 2020 in De Glazen Zaal aan de Prinsessegracht 26 te Den Haag. Het programma start om 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur). U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een email te sturen aan info@kvgn.nl Aan deze bijeenkomst zijn voor leden geen kosten verbonden.

 

Het programma van de bijeenkomst staat in het teken van een Europese klimaatneutrale energievoorziening, met een focus op waterstof. We hebben daarvoor twee interessante keynote speakers vastgelegd.

 

De eerste keynote speaker is de heer Oleg Aksyutin, Deputy Chairman of the Management Committee of GAZPROM. Hij zal spreken over strategische mogelijkheden voor de productie van waterstof. Gazprom ontwikkelt een pyrolyse-proces om uit aardgas, waterstof en tegelijk vaste koolstof te maken (zonder CO2-emissie). Met deze energiezuinige technologie is enorm veel CO2-emissie te besparen.

 

Tweede keynote speaker is mevrouw Lucie Boost, Global Policy and Regulatory Affairs Advisor bij Equinor. Equinor werkt aan waterstofproductieproces gebaseerd op ‘steam reforming’, waarbij waterstof wordt geproduceerd als aardgas en stoom samengevoegd worden onder hoge druk en temperatuur. De bij dit proces vrijgekomen CO2 wordt vervolgens afgevangen en opgeslagen in de ondergrond (CCS). Mevrouw Boost spreekt over Equinors visie op waterstof en zal specifiek ingaan op de Nederlandse situatie.

Tot slot zal Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter KVGN, zijn Nieuwjaarsrede houden. Na afloop van het programma zullen wij met u een toast uitbrengen op het nieuwe jaar en wordt aansluitend een walking dinner gehouden.

 

Programma

15.00 uur Ontvangst

15.30 uur Welkomstwoord

15.35 uur Keynote speech: Strategic opportunities of hydrogen for Europe by Oleg Aksyutin, Deputy Chairman of the Management Committee of GAZPROM

16.30 uur Keynote speech: Equinors visie op waterstof in Nederland Lucie Boost, Global Policy and Regulatory Affairs Advisor, Equinor

17.30 uur Nieuwjaarsrede door Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter KVGN

18.00 uur Netwerkborrel

18.30 uur Walking Dinner

20.00 uur Einde

Nieuwe Europese Green Deal biedt kansen voor Europa en de gaswaardeketen

18.12.2019

Vorige week is de nieuwe Europese groene-groeistrategie gepresenteerd door vicevoorzitter Frans Timmermans. Daarmee streeft Europa het doel na om als eerste continent in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit streven is in lijn met de ambitie die Nederland eerder heeft gesteld in het Klimaatakkoord en kan zorgen voor een level-playing field met de rest van Europa. KVGN en haar leden steunen deze ambitie en leveren een actieve bijdrage aan deze transitie.

 

“De Green Deal van Frans Timmermans straalt veel ambitie uit. De globale boodschap is dat we als Europa niet snel genoeg gaan om alle doelen te halen. Dat is niet een verrassend maar wel belangrijk signaal. Nederland en daarmee ook de gassector zal de komende jaren grotere stappen moeten maken”, aldus aldus Jan-Willem van Hoogstraten, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN).

 

KVGN is dé vereniging die de belangen van de gehele gaswaardeketen in Nederland behartigt. Samen met andere partijen streeft zij naar een klimaatneutraal energiesysteem waarbij systeemintegratie centraal staat en waarin groene stroom, duurzame gassen (zoals waterstof en groen gas), aardwarmte en CCS een belangrijke rol spelen. Zoals het IEA stelt in zijn meest recente World Energy Outlook, zijn al deze  toepassingen nodig om tot een klimaatneutraal Europa te komen en om tevens de competitiviteit van de Europese industrie te behouden. Als we het goed doen, kunnen we onze concurrentiekracht zelfs vergroten, want de energietransitie biedt kansen!

 

Volgens de plannen van de Europese Commissie zal in 2050 circa de helft van de gehele energieconsumptie in de vorm van elektriciteit zijn. Dit betekent dat circa de andere helft van de energieconsumptie uit “moleculen” zal bestaan. De kennis en ervaring van bedrijven in de gasketen en de bestaande gasinfrastructuur kunnen een belangrijke rol spelen voor de ontwikkeling van de gassen van de toekomst.

 

KVGN heeft een visie ontwikkeld op het energiesysteem van de toekomst, met inbegrip van bovengenoemde alternatieven. De kern daarvan is dat we vooral moeten kijken naar het energiesysteem als geheel om tot de meest efficiënte oplossingen te komen. Vorig jaar is dit in een visiedocument gepresenteerd: ‘Op weg naar CO2-neutraal in 2050’. Het document kunt u hier downloaden: https://kvgn.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-kvgn-op-weg-naar-co2-neutraal-in-2050-web.pdf

Nationaal Debat Duurzame Gassen

02.10.2019

Op 1 oktober jongstleden heeft het tweede Nationaal Debat Duurzame Gassen plaatsgevonden in het RDM-congrescentrum te Rotterdam. Na een korte inleiding door Han Fennema (oud-voorzitter KVGN) werden door de dagvoorzitter Remco de Boer twee inleidende speeches aangekondigd, de eerste van Kees van der Leun (Navigant) die een informatief overzicht gaf van de resultaten van de ‘Gas for Climate”-studie en de tweede van Allard Castelein (havenbedrijf Rotterdam) die een interessante inkijk gaf in de ambities en activiteiten van het havenbedrijf op het gebied van duurzaamheid.Lees verder

Persbericht: KVGN wordt dé belangenbehartiger van de gaswaardeketen in Nederland

01.10.2019

Op 1 oktober 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke vereniging van gasfabrikanten in Nederland (KVGN) ingestemd met het voorstel om de KVGN te positioneren als dé vereniging die de belangen van de gaswaardeketen in Nederland Lees verder

13 november: Meet the Boss met Femke Brenninkmeijer bij Port of Amsterdam

23.09.2019

Tijdens de laatste Meet the Boss in 2019 ontvangt Femke Brenninkmeijer, Director Energy, Cargo & Offshore, de young professionals en deelt zij met hen haar inzichten omtrent de Effecten van de transitie op een steenkool terminal.

Lees verder

16 mei Zeer interessante Meet the Boss bij Alexander van Ofwegen (NUON/Vattenfall).

25.03.2019

Om de CO2 uitstoot in de gemeente Amsterdam te verminderen wordt er grootschalig ingezet op het uitbreiden van het stadswarmtenetwerk. In 2040 moeten 230.000 woningen zijn aangesloten aan het NUON warmtenet om zodoende schonere warmtevoorziening te realiseren.Lees verder

Mediacampagne KVGN van start: MissieEnergie.nl is live!

14.03.2019

Donderdag 14 maart, is de mediacampagne van de KVGN van start gegaan met een paginagrote advertentie in de Volkskrant getiteld ‘Energietransitie is een werkwoord’.
Lees verder

Reactie KVGN op PBL doorrekeningen: ‘Energietransitie is een werkwoord’

13.03.2019

13 maart hebben PBL en CPB  hun analyses van het ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. Lees verder

Aanmelding voor het KVGN symposium is helaas niet meer mogelijk. Maximaal aantal deelnemers is bereikt..

18.02.2019

Nu de doorrekening van het ontwerp Klimaatakkoord op tafel ligt, is het moment daar om aan de slag te gaan met de uitvoering met de plannen. Lees verder

Valentijnsborrel energie woordvoerders en public affairs

15.02.2019

De tweede editie van de energie woordvoerders en public affairs-borrel was informatief en gezellig.Lees verder

79 nieuwsberichten gevonden 1 2 3 9