Home - Nieuwsberichten

Archief

Nieuwsberichten

Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari 2019

Het KVGN Bestuur nodigt u hierbij van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 30 januari 2019 in de Glazen Zaal aan de Prinsessegracht 26 te Den Haag. Het formele programma start om 15.30 uur, inloop is vanaf 15.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst spreekt Gerald Linke, CEO DVGW, over ‘die Energiewende’. Hij zal daarbij ingaan op de resultaten van de energietransitie in Duitsland en activiteiten die ontplooid worden om de transitie verder te bevorderen.
Lees verder

Gassector presenteert routekaart naar CO2-neutraal 2050

11.12.2018

Om de CO2-doelstellingen in 2030 en 2050 te kunnen halen moet, naast de productie en het gebruik van groene stroom, volop worden ingezet op groen gas, waterstof, aardwarmte en CO2-opslag. Maandag 10 december publiceerde KVGN haar visie ‘Op weg naar CO2-neutraal in 2050′ met daarin de potentie van deze alternatieven voor aardgas in de loop van de tijd.Lees verder

Najaarssymposium schetst praktisch kader omtrent Systeemintegratie

26.11.2018

Systeemintegratie offshore gaat een rol van betekenis spelen in de duurzame energievoorziening, dat is duidelijk. Met de praktische invulling van de sprekers tijdens het KVGN symposium over dit thema werd het voor de aanwezigen nog  meer duidelijk.

Na een kort welkomstwoord van KVGN voorzitter Han Fennema schetste Joris Koornneef , Strategic Consultant bij TNO, als eerst spreker de context en de noodzaak van de systeemintegratie en de potentie van ‘North Sea Energy’. Lees verder

Laatste ‘Meet the Boss’ 2018 bij TAQA zonnig en leerzaam

17.11.2018

Hoe gaat Nederland in de komende decennia om met de energievoorziening en welke rol is hierbij weggelegd voor Geothermie en de aardgasberging van TAQA. Met deze vragen kwamen de Young Professionals naar Alkmaar.Lees verder

14 november Meet the Boss bij TAQA’s Gasopslag in Bergermeer

07.10.2018

Speciaal voor young professionals organiseert KVGN – de vereniging voor bedrijven en professionals in de gassector – een aantal interessante bijeenkomsten waarin je ‘kopstukken’ uit de gassector persoonlijk kunt ontmoeten. Op de ‘Meet The Boss’ bijeenkomst in november kun je kennis maken met Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN. Hij ontvangt je op een zeer actuele locatie, namelijk de aardgasopslag locatie van TAQA in Bergermeer. Lees verder

Symposium 21 november in teken van systeemintegratie offshore

01.10.2018

Om de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar te verduurzamen zullen alle componenten in het systeem als één geheel moeten samenwerken. De laatste tijd zijn er diverse studies geweest waarin de mogelijkheden van het koppelen van de elektrische infrastructuur offshore met de aanwezige gasinfrastructuur zijn onderzocht. Hieruit is gebleken dat elektrificatie van de platforms goede kansen biedt voor emissiereductie en kostenverlaging op korte termijn, terwijl de energieconversie en opslag op de platforms kansen biedt voor grootschalige flexibele inpassing van offshore wind. Lees verder

Een mooie (nazomer)dag voor de ‘Meet the Boss’ bijeenkomst met bij Enexis

24.09.2018

Woensdag 19 september was één van de vele mooie nazomerdagen in Nederland. Op het moment dat alle Young Professionals  binnen in het Enexis huis genoten van een geanimeerd verhaal over de noodzaak van  de energietransitie werd er in Nederland ongeveer 3GW aan duurzame energie opgewekt. Lees verder

Succesvol Nationaal debat bevestigt toekomstige rol voor duurzame gassen.

15.09.2018

Het klimaatakkoord op hoofdlijnen laat duidelijk zien dat er geen one-size-fits-all oplossing voor het klimaatprobleem is. Om tijdig de doelstellingen te kunnen halen, is het dus niet een kwestie van of-of, maar van en-en-en-en. Dat betekent dat we naast duurzame opwekking van energie via zon en wind tegelijkertijd alle andere alternatieven moeten ontwikkelen en gebruiken om op een duurzame wijze in onze energiebehoefte te kunnen voorzien en de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Lees verder

Beveiligd: Jaarvergadering KVGN

30.08.2018

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

woensdag 12 september: Nationaal Debat Duurzame Gassen

24.07.2018

Wegens grote belangstelling voor het debat is aanmelden helaas niet meer mogelijk!!!

Nederland heeft naast duurzame stroom en warmtenetten ook duurzame gassen nodig om de klimaatdoelstellingen te bereiken. De resultaten uit de eerste onderhandelingen aan de klimaattafels onderstrepen het belang van hernieuwbare gas in diverse segmenten.Lees verder

68 nieuwsberichten gevonden 1 2 3 8