Home - International Gas Union

International Gas Union

KVGN is Charter Member van de International Gas Union (IGU) en daarmee de organisatie die de verbindende functie vervult tussen de nationale organisaties en de IGU. KVGN is in zekere zin ook het platform waar, niet alleen procedureel maar ook inhoudelijk, de wegen van nationale en internationale informatiestromen elkaar kruisen. KVGN is via haar vertegenwoordigers in de IGU het communicatiecentrum en coördinatiepunt. De coördinatie houdt onder andere in het afstemmen en vertalen van nationale prioriteiten in de inbreng in de IGU-organen.

De volgende personen vertegenwoordigden KVGN in de IGU:

Council en Executive Committee
Han Fennema, bestuurslid KVGN

Contactpersoon
Pierre Bartholomeus, secretaris KVGN

Publicaties IGU

Als Charter Member van de Internationale Gas Union (IGU) ontvangen wij maandelijks een nieuwsbrief met informatie over de wereldwijde gassector.

Voor meer informatie bezoek de IGU website

Newsletter: IGU Newsletter May 2020