Home - Samenwerken

Samenwerken

In het streven een klimaatneutrale energievoorziening in 2050 te bereiken, zijn bedrijven in de gassector elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen kracht bezig om de eigen positie opnieuw in kaart te brengen. De laatste tijd is er een groeiende behoefte waarneembaar om samen te werken en een gezamenlijk geluid te laten horen. KVGN heeft het initiatief genomen bedrijven uit de gassector bij elkaar te brengen om als gassector een gezamenlijke agenda en actieplan uit te werken. Uitgangspunt daarbij is dat de gassector kan helpen om de energietransitie te versnellen en om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Samenwerken staat voorop

Onder leiding van KVGN is door verschillende bedrijven en organisaties binnen en buiten de gassector gewerkt aan de totstandkoming van de ontbrekende ‘gasparagraaf’ in het Energieakkoord. Hierin geeft de sector weer op welke wijze zij wil bijdragen aan een succesvolle energietransitie. In het licht van deze ontwikkelingen is onder de bedrijven de behoefte ontstaan de krachten te bundelen en  samen te werken aan een organisatie die de belangen namens de Nederlandse gassector in discussies inbrengt en waar nodig verdedigt.