Home - Publicaties

Publicaties

Op deze pagina treft u publicaties en mediabestanden van KVGN maar ook van haar afzonderlijke leden.

Publicaties KVGN

Naam Beschrijving Type
Besluitenlijst Jaarvergadering 2019 Besluiten die zijn vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 1 oktober 2019 PDF
Energietransitie is een werkwoord Missie Energie is een initiatief van KVGN, die de belangen behartigt van de Nederlandse gassector. Deze zet zich in voor de energietransitie en werkt samen met partijen die ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energie. Het is werk in uitvoering waarbij niet één oplossing voor alle problemen bestaat en waarbij samenwerking essentieel is. Ieder vanuit eigen kracht en expertise maar wel met één gemeenschappelijk doel: een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. PDF
Op weg naar CO2 neutraal in 2050 De gezamenlijke inzet van de gassector voor de toekomstige energievoorziening PDF
KVGN GILDE - Dashboard projecten Versie maart 2018 PDF
Minder CO2 wij doen mee Resultaten GILDE projecten PDF
Gasaansluitplicht 27 juni 2017 Bijdrage en visie KVGN voor rondetafel Gasaansluitplicht 27 juni 2017 PDF
KVGN Gas by Design Engelse vertaling van brochure Gas op Maat PDF
Gas op Maat Uitgave van KVGN, derde druk PDF
Gilde Agenda Gas in de lange termijn energiehuishouding PDF
Jaarverslag 2015 Energy in motion PDF
Notulen Jaarvergadering 29 september 2020 Besluiten die zijn vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 29 september 2020 PDF

Factsheets

Naam Beschrijving Type
Onbekend
Factsheet Methaanemissies Lees wat de gassector doet om methaanemissie te voorkomen. PDF

Publicaties Leden

Naam Beschrijving Type
Rapport Green Liaisons Contouren van routekaart hernieuwbare gassen 2050 PDF
Gasunie en het Klimaatakkoord: aanbod voor de Industrie klimaattafel Gasunie laat zien hoe het gebruik van bestaande en nieuwe energie-infrastructuur bijdraagt aan dat succes en hoe we daar met verschillende projecten en partners concreet vorm aan geven. PDF
Gasunie en het Klimaatakkoord: aanbod voor de Gebouwde Omgeving klimaattafel Dit document toont hoe het gebruik van bestaande en nieuwe energie-infrastructuur bijdraagt aan de energietransitie in de gebouwde omgeving PDF
EBN Energie Infographic 2016 Energieverbruik en energiewinning PDF
Ameland Gaseiland 2016 Project GasTerra PDF
MaGASine nummer1 2017 Uitgave van Nederlandse Gasunie PDF
Manifest Waterstof Coalitie De Waterstof Coalitie, een initiatief van Greenpeace Nederland, is een nog steeds groeiend initiatief van verschillende partijen die deelnemen aan de klimaattafels, waaronder netbeheerders, industrie, energiebedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers. PDF