Home - Winnaars 2016

Winnaars 2016

De eerste prijs ging dit jaar naar Tjidsger-Henk Kingma. Hij heeft zich tijdens zijn afstudeerproject gericht op ongewenste drukpulsaties, die bij het transporteren van gas door pijpleidingen kunnen ontstaan. Door interne wervels en Helmholtz-resonaties treden deze met name op bij vertakkingen in het leidingsysteem. De hierbij optredende drukpulsaties kunnen het leidingsysteem beschadigen, hetgeen momenteel ondervangen moet worden door een gerichte overdimensionering van de pijpleidingen.

Twee tweede prijzen

Matthijs Brouns die zich tijdens zijn afstudeerproject heeft gericht op de optimalisatie van terminalprocessen voor liquid bulk. De procedure behelst dat er door aankomende schepen biedingen worden gemaakt op infrastructuur van de terminal. Vervolgens worden reserveringen toegekend, door middel van een veilingmechanisme.

De andere tweede prijs ging naar  Frank Nijborg die onderzocht of de productie van biogas geproduceerd door boeren weer commercieel aantrekkelijk gemaakt kan worden door het biogas op centrale locaties te converteren naar natuurlijk gas. In de vorm van natuurlijk gas kan het geleverd worden aan de bestaande markt via de bestaande infrastructuur. Deze conversie is te duur om op kleine schaal, lokaal, uit te voeren, dus is er in dit werk onderzocht of het verzamelen van biogas van diverse kleine producenten op centrale locaties kan leiden tot een dusdanige schaalvergroting voor de conversie dat het commercieel interessant wordt.

De derde prijs

De derde prijs ging naar Roel Post. Zijn scriptie betreft een onderzoek naar de mogelijke overgang van wegtransport op LNG (Liquified Natural Gas) in plaats van diesel voor vrachtvervoer. Voor de commissie was dit helder geschreven verslag een genoegen om te lezen. Het interviewen van verschillende betrokkenen bij zo’n overgang naar een andere brandstof gaf Roel Post inspiratie om te zoeken naar de conditie, waarbij zo’n overgang zowel voor vrachtrijders als voor de beheerders van tankstations aantrekkelijk wordt.

Op de volgende pagina treft u de winnaars van de voorgaande jaren

Presentaties

Naam Beschrijving Type
Tjidsger-Henk Kingma 1e prijs PDF
Frank Nijborg 2e prijs PDF
Roel Post 3e prijs PDF