Home - Nieuwsberichten - Meet the Boss bijeenkomst 8 februari 2018 (volgeboekt!)

Meet the Boss bijeenkomst 8 februari 2018 (volgeboekt!)

Speciaal voor young professionals organiseert KVGN –de Nederlandse vereniging voor samenwerkende gasbedrijven- in 2018 een aantal interessante bijeenkomsten waarin je ‘kopstukken’ uit de gassector persoonlijk kunt ontmoeten. De eerste “Meet The Boss” bijeenkomst vindt plaats op een unieke locatie, namelijk bij Gate LNG terminal in Rotterdam (Maasvlakte).

Deze eerste Nederlandse LNG-terminal (een joint venture van Vopak en Gasunie) bestaat o.a. uit drie opslagtanks, drie aanlegsteigers en enkele nieuwe laadfaciliteiten voor trucks. Francisca Snel, accountmanager Vopak, begeleidt je op een tour over het terrein, waarbij een toelichting krijgt over de werking van deze bijzondere installatie.

Aansluitend gaan we lekker lunchen. Hierbij zullen ook een of meer kopstukken uit de gassector  aanschuiven. Een unieke kans om met elkaar van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld de rol van gas in de energietransitie.

De eerste Meet The Boss bijeenkomst is op donderdag 8 februari 2018 tussen 11.00 tot 14.00 uur. Deelname is gratis en het aantal plaatsen is beperkt, dus zorg dat je er op tijd bij bent!

Kom je met openbaar vervoer? Dan kun je gebruikmaken van de speciale bus die om 10.00 uur vertrekt vanaf het Centraal Station in Rotterdam. Om 14.00 uur rijdt deze weer terug naar Rotterdam CS.

Aanmelden voor deze dag is niet meer mogelijk. Binnenkort meer over de volgende Meet the Boss bijeenkomst

Nieuwsarchief

Succesvolle eerste Meet the Boss bijeenkomst

Afgelopen donderdag vond de eerste Meet the Boss bijeenkomst plaats. 25 Young Professionals hadden zich aangemeld voor deze lunchbijeenkomst. Lees verder


Meet the Boss bijeenkomst 8 februari 2018 (volgeboekt!)

Speciaal voor young professionals organiseert KVGN –de Nederlandse vereniging voor samenwerkende gasbedrijven- in 2018 een aantal interessante bijeenkomsten waarin je ‘kopstukken’ uit de gassector persoonlijk kunt ontmoeten. De eerste “Meet The Boss” bijeenkomst vindt plaats op een unieke locatie, namelijk bij Gate LNG terminal in Rotterdam (Maasvlakte).

Lees verder


Met Gas-op-maat naar een CO2 neutrale energiehuishouding in 2050

Mede op basis van de gesprekken die we met een groot aantal deelnemers aan de energietransitie hebben gehad, hebben we als gassector een Strategische Agenda opgesteld (GILDE-agenda). Deze Agenda omvat activiteiten die de sector onderneemt en gaat ondernemen om bij te dragen aan de overgang naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050.  Lees verder


Nieuwjaarsbijeenkomst

Het KVGN-bestuur nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van KVGN op donderdag 18 januari 2018. Deze vindt plaats in de inspirerende omgeving van de Glazen Zaal in Den Haag. Lees verder


Minder CO2 wij doen mee

De afgelopen periode heeft KVGN aandacht gevraag voor de energietransitie met de campagne “Minder CO2 wij doen mee”. De campagne sluit aan bij de weg die Nederland is ingeslagen naar een klimaat-neutrale energievoorziening waarbij 2050 het punt aan de horizon is. Dit jaartal wordt aangegrepen, aangegeven door afspraken binnen de EU, om een nagenoeg CO2 -vrije energiehuishouding na te streven in Nederland. Lees verder


Reactie KVGN op NEV 2017

De Nederlandse gassector, verenigd in KVGN, vertegenwoordigt een belangrijke pijler onder het Nederlandse energiesysteem en voelt zich medeverantwoordelijk voor het bereiken van een klimaatneutrale, veilige, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding in 2050.Lees verder


15 november 2017 Bezoek Gate LNG Terminal & KVGN symposium

Woensdag 15 november aanstaande organiseert KVGN een rondleiding bij de Gate Terminal aan de Maasvlakteweg 991 in Rotterdam. Aansluitend vindt een symposium plaats over ‘De rol van gas in mobiliteit’ waar een Lees verder


Nederlandse energiereuzen gaan wind- en zonneenergie opslaan

De bedrijven die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de levering van gas en elektriciteit bundelen hun krachten om schone energie uit zon en wind te kunnen opslaan. Omdat zon en wind zich niet laten sturen Lees verder


Gasproducenten presenteren Gedragscode gaswinning kleine velden

Op 7 september ondertekenen de leden van NOGEPA, branchevereniging voor de olie en gasindustrie, de startversie van de “gedragscode gaswinning kleine velden”. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij Lees verder


De gassector wil en kan bijdragen aan een CO2-neutrale energievoorziening

Het onlangs verschenen TNO-rapport ‘Van exporteur naar importeur, de verander(en)de rol van aardgas in Nederland’ laat zien dat in Nederland de rol van aardgas aan het veranderen is. Aardgas zal de komende jaren in de energietransitie nog een belangrijke rol spelen. Lees verder


Shell genomineerd voor Accenture Innovation Award

Shell is genomineerd voor een Accenture Innovation Award met onze Oasis hydrogen refueller. De Oasis hydrogen refueller staat momenteel 16van de 778 innovaties en kan hulp nog goed gebruiken bij hun streven eerste te worden en de Accenture Innovation Award te winnen. Lees verder


20 september Jaarvergadering en Symposium

Op 20 september aanstaande organiseren wij de Jaarvergadering voor de leden van KVGN met daarop aansluitend een symposium over het thema Gas in de Industrie. We zijn dit keer te gast bij Tata Steel te Velsen, een bedrijf dat in 1918 is opgericht als de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens- en Staalfabrieken.

De Jaarvergadering start om 13.00 uur in het Congrescentrum van Tata Steel. Aansluitend start om 15.00 uur  het KVGN Symposium met als thema ‘De rol van gas in de industrie’ voor zowel leden als belangstellenden. Ook dit keer weer met interessante sprekers als

  • Gertjan Lankhorst, Voorzitter VEMW
  • Marco Waas, Directeur Innovaties bij AkzoNobel
  • Cock Pietersen, Hoofd Energie inkoop bij Tata Steel

Tijdens het symposium zullen we de publiekscampagne van de Nederlandse gassector aftrappen met onder andere een bekende jonge wetenschapper als anchor.

Lees verder


Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): ‘in tweede kwartaal 2017 vijf procent minder CO2-uitstoot door inzet van aardgas in plaats van kolen’

CBS: ‘De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieu-oogpunt verbeterd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde op 16 augustus 2017 een belangrijke ontwikkeling: in het tweede kwartaal van 2017 lag de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer Lees verder


Publiekscampagne

In 2016 is KVGN met diverse partijen die betrokken zijn bij de energietransitie de dialoog gestart over de rol van gas in de energietransitie (project GILDE). Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de propositie Gas op Maat. Lees verder


World Gas Conference 2018

De 27e World Gas Conference vindt volgend jaar van 25 tot 29 juni plaats in Washington. De World Gas Conference vindt elke drie jaar plaats in het land dat het voorzitterschap heeft van de International Gas Union (IGU). Lees verder


Rondetafel gasaansluitplicht

Minister Kamp heeft 13 juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het voorstel om de aansluitplicht op aardgas bij nieuwbouwwoningen te schrappen. Lees verder


European Gas Conference

Op 13 en 14 juni a.s. vindt de 18e European Gas Conference plaats in Stavanger, Noorwegen. De focus ligt dit jaar op levensvatbare en realistische businessmodellen Lees verder


Bezoek GILDE CEO’s aan Ministerie van Economische Zaken

Op 12 mei vond een overleg plaats tussen Gilde-CEO’s en EZ. Het gesprek begon met een introductie door Han van de Gas-op-Maat propositie en de GILDE-Agenda. Lees verder


Symposium 19 april

Het programma van 19 april bestond uit twee delen. In de ochtenduren stond een presentatie en rondleiding gepland bij EnTranCe. Na een presentatie van Jaap Aué, directeur EnTranCe konden de bezoekers Lees verder


Gassector wil bijdragen aan vermindering CO2 uitstoot

De Nederlandse gassector kan en wil bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Hiervoor hebben we samen met vertegenwoordigers uit en buiten de gassector het Gas-op-maat programma uitgewerkt. Lees verder


KVGN sponsor EcoRunner

De EcoRunner VII van TU Delft-studenten moet de aarde rond kunnen op het energie-equivalent van 8 liter benzine. De zuinige waterstofauto, die donderdag 20 april in Lees verder


Open brief aan formateur nieuw kabinet

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van KVGN een open brief verzonden aan de formateur van het nieuwe kabinet. Hierin geeft het bestuur aan dat de Nederlandse gassector Lees verder


Gassector verbindt zich aan Energieakkoord met ambitieus pakket maatregelen

 

  • Strategische agenda bevat transitiepaden, taken en afspraken gericht op CO2-vrij 2050
  • ‘Al in 2023 kan een miljoen woningen volledig CO2-neutraal zijn met hybride warmtepomp en groen gas.’

Den Haag, Vandaag heeft de gassector, verenigd in de Nederlandse gasassociatie KVGN, tijdens de conferentie ‘Energieakkoord in versnelling’ een ambitieus pakket voorstellenLees verder


KVGN Symposium 19 april 2017

Op 19 april aanstaande organiseert KVGN een symposium met als thema ‘De rol van systeemintegratie bij de energietransitie’‘. Het symposium wordt gehouden bij de Energy Acedemy Europe in GoningenLees verder


Meld u aan voor het symposium van 19 april a.s.

Het programma van 19 april a.s. start om 10.30 uur met een rondleiding bij EnTranCe aan de Zernikelaan 17 in Groningen. Het programma van het symposium ziet er als volgt uitLees verder


De energie van straks

Hoe ziet de energie voorziening tijdens het energietransitie uit? Hoe komen we tot een CO2 vrije energie voorziening? En welke rol kan de gassector hierbij spelen? Lees verder


Conferentie Energieakkoord in versnelling

De uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei is goed op streek. Door de inspanningen van velen zijn de doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik. Maar daarmee staan we pas aan het begin: met de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs Lees verder


KVGN sponsor Podcast BNR Energie

Vandaag start de reeks uitzendingen van de nieuwe podcast BNR Energie met presentator Remco de Boer. Lees verder


GasTerra richt afdeling groen gas op

Doel van de afdeling  groen gas is te zorgen dat projecten voor groen gas in Nederland succesvoller worden en de productie van groen gas toeneemt. Lees verder


GILDE Agenda

In de GILDE Agenda heeft de gassector bepaald binnen welke thema’s initiatieven worden ontplooid en hoe deze bijdragen aan de overgang naar een klimaatneutraal, effectief en slim energiesysteem Lees verder


Nederlandse gassector presenteert gezamenlijke agenda voor de toekomst

Donderdag 26 januari vonden in Den Haag twee drukbezochte KVGN-bijeenkomsten plaats: een werkbijeenkomst in het kader van het project Gas in de lange termijn energiehuishouding (GILDE) en Lees verder


Reactie KVGN op ‘Kolenbrief’ kabinet

KVGN vindt het jammer dat de inzet van kolencentrales vooralsnog gecontinueerd wordt. Door de inzet van gascentrales kan namelijk gemakkelijk in één klap 11% van de totale CO2-uitstoot vermeden worden. Lees verder


Operatie interview Marjan van Loon

Zondag 8 januari om 16:00 wordt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, door drie kritische interviewers bevraagd in het spraakmakende interviewprogramma Operatie Interview in het Debatcentrum De Balie in Amsterdam. Lees verder


Minister Blok spreker tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat Stef Blok tijdens onze nieuwjaarsborrel zal spreken op 26 januari. Als Minister voor Wonen en Rijksdienst Lees verder


Gassector moet ’t nu van groen hebben

Vrijdag 9 december werd een interview met onze voorzitter Han Fennema gepubliceerd in NRC. Reneé Postma had een indringend gesprek met Han over de rol van de gassector in de energietransitie. Lees hier het volledige interview


Gassector steunt aanpak kabinet

De Nederlandse gasassociatie KVGN onderschrijft de visie van het kabinet om vast te houden aan CO₂-reductie als centraal doel. De Energieagenda bevat hiervoor goede uitgangspunten, die het  mogelijk maken om kosteneffectief de overgang
Lees verder


Nederlandse Gas Industrieprijs uitgereikt in Soestduinen

De prijs beoogt veelbelovende studenten te stimuleren een innovatieve masterscriptie Lees verder


17 november – wie betaalt de energietransitie

17 november vond deel drie van de drieluik over de energietransitie plaats. Onder de titel wie betaalt de energietransitie gaven drie sprekers hun visie op dit onderwerp. Lees verder


Gas-op-maat

De Nederlandse gasbedrijven, samenwerkend in de gasassociatie KVGN, hebben een brochure uitgegeven over de manier waarop de gassector kan bijdragen Lees verder


Energiepodium Verkiezingsdebat

Bij de aanstaande verkiezingen staat veel op het spel op het gebied van energie en klimaat: Lees verder


Gas-op-Maat animatie

Gas speelt een belangrijke rol in de huishoudens en kan dat in de toekomst ook blijven doen, vanuit een nieuwe rol.
Lees verder


Inzicht duurzame energieproductie met nieuwe app

Voor het eerst komt informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op  www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien Lees verder


KVGN Symposium “Energie in transitie, gas in transitie”- deel 3

KVGN organiseert dit jaar een serie van drie symposia waarin het onderwerp Energietransitie centraal staat. Hoe bereiken we een energievoorziening Lees verder


KVGN steunt kabinetsvisie Energierapport

Het kabinet kiest in het Energierapport voor een noodzakelijk en realistisch traject op weg naar een CO2-arme energiehuishouding in 2050. Lees verder


Reactie KVGN op Nationale Energieverkenning

Grote uitdagingen in verschiet achter positieve nationale voortgangscijfers. De Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) stelt dat het doel uit het Lees verder


Download de Nationale Energieverkenner 2016

14 oktober 2016. Vandaag verscheen voor de derde maal de Nationale Energie Verkenning (NEV). De editie van 2016 Lees verder


KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van KVGN die dit jaar gehouden wordt op donderdag 26 januari 2017 vanaf 15.00 uur. Als locatie Lees verder


Han Fennema nieuwe voorzitter Nederlandse gasvereniging KVGN

Han Fennema, CEO van infrastructuurbedrijf Gasunie, is benoemd tot voorzitter van het bestuur van KVGN, Lees verder


Te vroeg om afscheid te nemen van gas

Om energiesystemen betrouwbaar en betaalbaar te houden moeten prioriteiten gesteld worden. Hiermee opent het artikel van Gertjan Lankhorst in het Financieel Dagblad Lees verder


KVGN Symposium” Energie in transitie, gas in transitie”

De Jaarvergadering met daarop aansluitend een symposium met als thema “Innovatie en businessmodellen”, vindt dit jaar op uitnodiging van Alliander Lees verder


agenda: Extra ledenvergadering

U bent van harte welkom op woensdag 6 juli a.s. van 16.00 tot 18.00 uur op het hoofdkantoor van  Shell aan de Carel van Bylandtlaan 16 in Den Haag. Lees verder


De rol van gas in de energietransitie

Hoe bereiken we een energievoorziening die schoon is en tegelijkertijd betrouwbaar en betaalbaar blijft. Dat is de uitdaging waar we als samenleving voor staan. Lees verder