Home - Nederlandse Gas Industrie Prijs

Nederlandse Gas Industrie Prijs

In 2006 heeft in Nederland het 23ste Wereld Gas Congres van de International Gas Union plaatsgevonden. Dit evenement werd georganiseerd door N.V. Nederlandse Gasunie, EnergieNed, GasTerra en KVGN, vertegenwoordigd in de Stichting WGC2006. Deze Stichting heeft ter gelegenheid van het Wereld Gas Congres de Nederlandse Gas Industrie Prijs ingesteld. In 2006 is deze prijs voor het eerst uitgereikt. Inmiddels vindt deze twee jaarlijkse prijs plaats onder auspiciën van KVGN. De prijs heeft als doel jonge, veelbelovende studenten te stimuleren onderzoek te doen naar de (innovatieve) mogelijkheden van gas.

Nederlandse Gas Industrieprijs

Voor de Nederlandse Gas Industrie Prijs moet er een duidelijke relatie zijn met een of meer van de volgende thema’s:

  1. Bevordering van de technologische ontwikkeling, de efficiency en de klantgerichtheid van de gasindustrie.
  2. Promotie van gas als energievorm die de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem kan brengen
  3. Het verder uitdragen van de rol van een gasindustrie, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Eén van de aspecten van deze verantwoordelijkheid is “security of supply”.
  4. De toekomstige ontwikkeling van Transport- en Distributienetten.

 

Prijzengeld

Om binnen de Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs aandacht te vragen voor bovenstaande thema’s stelt KVGN zes prijzen voor afstudeerscripties ter beschikking.

  • Een eerste prijs van € 6.000
  • Twee prijzen van elk € 4.000
  • Drie prijzen van elk € 2.000

In aanmerking komen de afstudeerscripties die onderdeel vormen van het afstuderen van personen die tussen
maart 2014 en 1 maart 2016 zijn afgestudeerd aan Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. De scripties kunnen uitsluitend worden ingediend op voordracht van de hoogleraar die de scriptie heeft begeleid.

Prijswinnaars dienen bereid te zijn een toelichting te geven tijdens het symposium van KVGN op 17 november. Verder dienen de prijswinnaars gesteund door hun professor een publicatie te realiseren, bij voorkeur in een landelijk of regionaal dagblad.

Beoordeling en toekenning zijn in handen gelegd van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Op de volgende pagina treft u een overzicht van de Winnaars van 2018