Home - Meld u nu aan voor de KVGN/GILDE bijeenkomst

Meld u nu aan voor de KVGN/GILDE bijeenkomst

Deelname GILDE bijeenkomst

Graag horen we of u aanwezig kunt zijn, bij de bijeenkomst KVGN/GILDE Strategische Agenda en/of bij de KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst. Het programma ziet er als volgt uit

12:00 uur  Welkom door EDN GILDE programmadirecteur Jan Paul van Soest
12:10 uur  Aan tafel met de CEO’s: toelichting Gas op Maat strategische agenda,
12.50 uur  Deeltafels: over de  4 thema’s van de strategische agenda
(Gebouwde Omgeving, Noordzee/CCUS, Duurzame Warmte en Hernieuwbaar Gas) (met broodje)
13.40 uur  Plenaire terugkoppeling uitkomsten deeltafels
14.00 uur  Reactie KVGN GILDE CEO’s
14:20 uur  Afronding door dagvoorzitter

15.00 uur   Start Nieuwjaarsbijeenkomst KVGN