Home - Lid worden

Lid worden

KVGN is een vereniging voor spelers in de gaswereld zoals producenten, leveranciers, netbeheerders, bestuurders, specialisten, politici, beleidsmakers en regelgevers. Nederland heeft een rijke historie op het gebied van aardgas. De kennis over gas is dan ook in alle facetten aanwezig: in de energiebedrijven, in de gasindustrie en bij KVGN.

Het lidmaatschap

Bedrijven met meer dan twee leden kunnen een abonnement aanschaffen. Aan deze abonnementsvorm zijn een aantal voordelen verbonden.

  • Een Professional card
    Dit geeft werknemers (junior, instromers) de mogelijkheid om één jaar lang alle symposia van KVGN bij te wonen. Voorafgaand aan een symposium wordt een inhoudelijke lunchsessie voor (young) professionals gehouden met de sprekers van het symposium. De Professional card is niet overdraagbaar buiten de organisatie van het bedrijfsabonnement.
  • Een Wildcard
    Deze kan geschonken worden aan een persoon die gerelateerd is aan de gas- of energiesector en/of hier een visie op hebben. Aan het begin van het kalenderjaar worden de Wildcards verstrekt. Deze cards zijn voorzien van een uniek nummer en dienen bij de aanmelding voor een symposium meegezonden te worden met het betreffende aanmeldingsformulier. Voor deze doelgroep wordt geen KVGN-lidmaatschap afgesloten.
  • Vereenvoudigde administratie
    Bij het afsluiten van een bedrijfsabonnement worden de namen van de betreffende medewerkers en de namen van de professionals geregistreerd en opgenomen in het KVGN-ledenbestand. Er wordt één factuur verzonden.

Een bedrijfsabonnement wordt bij voorkeur aan het begin van het jaar afgesloten. Indien dit later geschiedt zullen de cards en kosten naar rato worden berekend.

Ook Individuele personen kunnen lid worden van KVGN. De jaarlijkse contributie bedraagt € 400 (excl. BTW). De kosten voor deelname  aan symposia worden apart in rekening gebracht. Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar.

Wilt u meer informatie over de lidmaatschappen? Stuur dan een mail naar: info@kvgn.nl

Aanvraagformulier Lidmaatschap

Vul hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.