Home - Leden - Tjark van Dijk

Tjark van Dijk
Enexis

Senior Strategie ontwerper Enexis B.V.

Tjerk vervult de functie van Senior Strategie ontwerper bij Enexis B.V. De afdeling Strategie Ontwikkeling (SO) maakt technisch beleid op hoofdlijnen. SO staat aan de basis van ‘Risk Based Asset Management’ dat binnen Asset Management (AsM) wordt toegepast. Bij deze methode worden risicovolle situaties bekeken die vanuit de organisatie worden gemeld. Dat kan een bepaalde soort gasleiding zijn die vaak lekt of een bepaald type schakelaar dat regelmatig faalt. Vervolgens worden de effecten daarvan voor Enexis vastgesteld. De afdeling analyseert op basis van de bedrijfswaarden, houdt overzicht over alle risico’s en denkt na over mogelijke oplossingen. In een strategie wordt de richting van de oplossing omschreven en vervolgens wordt in een tactiek de beste uitwerking vastgesteld.

Enexis

Magistratenlaan 116
Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

T: 088-857 77 77
E: info@enexis.nl
I: www.enexis.nl

Lees verder