Home - Leden - Nogepa

Nogepa

Bezuidenhoutseweg 27-29
Postbus 11729
2502AS Den Haag

T:070 – 3478871
E: info@nogepa.nl
I: www. Nogepa.nl

Nogepa

.

NOGEPA behartigt de belangen van bedrijven die in Nederland vergunningen hebben om gas of olie op te sporen en te winnen. Ons doel is efficiënte, veilige en milieubewuste winning van olie en gas uit Nederlandse (zee)bodem en een optimale verstandhouding tussen sector en maatschappij. Ons werk valt uiteen in de volgende aandachtsgebieden:

  • Stimuleren van nieuwe en traditionele methoden voor de exploratie en productie van olie en gas
  • Bevorderen van inzicht in de rol van Nederlands gas in de energiemix en haar bijdrage aan de samenleving: gas is de schoonste fossiele brandstof en een belangrijke facilitator van de energietransitie
  • Bevorderen van veilige en milieuverantwoorde bedrijfsactiviteiten
  • Verkennen en bevorderen van alternatieve gebruiksmogelijkheden voor lege velden en infrastructuur
  • Aandacht vragen voor de sector door constructieve, proactieve communicatie en overleg met overheden, stakeholders en het publiek
  • De sector promoten als een veilige branche die aantrekkelijke beroepsmogelijkheden biedt

Wij staan voor een open dialoog tussen alle nationale en internationale belanghebbenden – de maatschappijen die we vertegenwoordigen, maar ook overheden en andere belangenorganisaties. Want veilige, efficiënte en milieubewuste winning van olie en gas is alleen mogelijk als alle betrokken partijen optimaal samenwerken.

NOGEPA hecht sinds haar oprichting in 1974 groot belang aan de maatschappelijke context en volgt ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en klimaat op de voet. Namens haar leden zoekt NOGEPA voortdurend naar de optimale balans tussen economische haalbaarheid en duurzame ontwikkeling.

Leden van Nogepa

Deze collega's zijn lid van de KVGN

Jo Peters
Nogepa

Secretary General at Netherlands Oil & Gas Exploration & Production Association NOGEPA. An inspiring people-person, with an excellent track record in terms of business results, Lees verder

Arendo Schreurs
Nogepa

Een succesvolle energietransitie is in mijn ogen mogelijk wanneer samenwerking de norm is en niet de tegenstelling. Want voor een dergelijke grote opgave is de inzet Lees verder