Home - Leden - GasTerra

GasTerra

Stationsweg 1
9726 AC Groningen

T: 050-264 86 48
E: info@gasterra.nl
I: www.gasterra.nl

GasTerra

 

GasTerra is groothandelaar in gas. We kopen gas van binnen- en buitenlandse producenten en op de vrije gasmarkt. Onze klantenkring bestaat uit energiebedrijven, industrieën en andere grootafnemers.

Benutting gasvoorraad

De economische waarde en het maatschappelijk belang van aardgas onderstrepen GasTerra’s belangrijke rol bij de benutting van de binnenlandse gasvoorraad en de energievoorziening in Nederland en de Europese Unie. GasTerra bevordert een veilige en doelmatige inzet van aardgas en is actief in de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. Het bedrijf hecht groot belang aan verduurzaming van de energievoorziening en initieert projecten in dit kader.

Verduurzaming

GasTerra streeft ernaar de verduurzaming verantwoord -dat wil zeggen met oog voor economische en ecologische belangen- te laten verlopen. Gas blijft in deze energietransitie onmisbaar als we zowel de energievoorziening veilig willen stellen als de emissie van CO2 aan banden willen leggen. Nederland zal nog decennia een belangrijk aardgas producerend land blijven.

 

 

 

Leden van GasTerra

Deze collega's zijn lid van de KVGN

Tjitske Brand
GasTerra

Manager Strategy and Market Research

Bert Coelingh
GasTerra

Manager Sales & Trading @ GasTerra

 

 

Rik Komduur
GasTerra

Business Analyst at GasTerra

Drs. Flip van Koten
GasTerra

Chief Financial GasTerra

Flip van Koten is geboren op 21 mei 1970 in Leiden. Hij heeft sinds 1994 verschillende commerciële en Lees verder

Annie Krist
GasTerra

Chair at PRISMA the European Capacity Platform

Floris Merison
GasTerra

Manager Dispatching & Transport at GasTerra

Inge O’Brien
GasTerra

Communicatieadviseur GasTerra

Robert van Rede
GasTerra

Chief Commercial Officer at GasTerra

Caspas Steijn
GasTerra

Gas Purchase Manager at GasTerra. Lees verder

Alex Versteeg
GasTerra

Peakshaver BV & EnergyStock BV

Marije Wagter
GasTerra

Business Analyst at GasTerra