Home - Leden - Drs. Flip van Koten

Drs. Flip van Koten
GasTerra

Penningmeester

CFO GasTerra

Flip van Koten is geboren op 21 mei 1970 in Leiden. Hij heeft sinds 1994 verschillende commerciële en financiële functies bekleed bij ExxonMobil in Nederland, Engeland, Amerika en Qatar.  Van 2007 tot 2011 was hij lid van GasTerra’s Raad van Commissarissen en Advies Commissie van Aandeelhouders.  Op 1 April 2016 is Flip van Koten aangetreden als Chief Operational Officer.

Flip heeft in 1994 zijn studie Econometrie in Groningen afgerond

E: flip.van.koten@gasterra.nl

GasTerra

Stationsweg 1
9726 AC Groningen

T: 050-264 86 48
E: info@gasterra.nl
I: www.gasterra.nl

Lees verder