Home - Leden - Arendo Schreurs

Arendo Schreurs
Nogepa

Director Communications and Publis Affairs

Een succesvolle energietransitie is in mijn ogen mogelijk wanneer samenwerking de norm is en niet de tegenstelling. Want voor een dergelijke grote opgave is de inzet en betrokkenheid van alle partijen die in de energiesector een rol spelen hard nodig. Het zoeken naar verbinding en synergie tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ industrie biedt volop kansen voor een snelle beperking van de CO2 uitstoot in Nederland. En dat is toch waar het om gaat? Dat is dan ook waar we als KVGN aan werken. Door het leggen van verbindingen met andere partijen in de maatschappij en het opstellen en uitvoeren van een ambitieuze agenda waarmee we een bijdrage leveren aan de transitie naar een CO2 arme toekomst. Het is een feestje om in dit proces een rol te spelen.

Nogepa

Bezuidenhoutseweg 27-29
Postbus 11729
2502AS Den Haag

T:070 – 3478871
E: info@nogepa.nl
I: www. Nogepa.nl

Lees verder