Home - Kennis delen

Kennis delen

Organisaties worden steeds kennisintensiever. Ook binnen de gassector is het delen van kennis van groot belang . De Nederlandse gassector, verenigd in KVGN, wil haar kennis en kunde volop inzetten om de transitie naar een duurzame
energiehuishouding te realiseren, en daarbij de dagelijkse energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Medewerkers leren steeds sneller en verhogen continu hun kennisniveau. Vaak blijft deze kennis opgesloten in het hoofd van de professional die de kennis heeft opgedaan. Dit terwijl de kennis voor andere professionals zeer belangrijk kan zijn. Om werkelijk hergebruik van deze kennis te kunnen bewerkstelligen, is kennisoverdracht vereist. KVGN organiseert bijeenkomsten en symposia waarbij de nieuwste ontwikkelingen op gebied van de energietransitie worden besproken. Enkele instituten die zich met kennisoverdracht bezighouden zijn

KIWA

Kiwa training is dé aanbieder van opleidingen op het gebied van energiedistributietechniek, installatietechniek, kwaliteitsmanagement en zorg.  De opleidingen zijn sterk gekoppeld aan ontwikkelingen in de markt en hebben een grote praktische waarde, door o.a. de inzet van docenten uit de praktijk. Bovendien wordt naast techniek veel aandacht besteed aan bedrijfsvoering in de energiewereld.

Energy Delta Institute

Energy Delta Institute (EDI) is een internationale energie-business school, met een primaire focus op aardgas. EDI werd in 2002 opgericht door Gasunie, Gasterra, Gazprom. Shell en de Rijksuniversiteit Groningen. EDI coördineert onderzoeksprojecten en organiseert opleidingen met een focus op de economische, management, juridische en geopolitieke aspecten van de energie-industrie.  Het vormt een platform voor kennisuitwisseling tussen zowel partners en deelnemers.

Energy Academy Europe

Energy Academy Europe brengt relevante activiteiten, partners en netwerken bijeen om kennis te delen en samen te werken aan de energietransitie. Dat doen we onder onze drie pijlers: onderwijs, onderzoek en innovatie. De Energy Academy Europe ligt in het Zernike Campus Groningen in Nederland. Market, wet- en regelgeving, en de maatschappij in zijn allemaal onderdeel van het energiesysteem. Onze energie toekomst hangt af van de integratie van de onderdelen van dit systeem. Via onze projecten, zijn we groeien naar systeemintegratie met het uiteindelijke doel van de overgang naar een meer duurzame energiehuishouding.

natural_gas_transport001_16x9