Home - Gas wereldwijd

Gas wereldwijd

In het streven een klimaatneutrale energievoorziening in 2050 te bereiken, zijn bedrijven in de gassector elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen kracht bezig om de eigen positie opnieuw in kaart te brengen. De laatste tijd is er een groeiende behoefte waarneembaar om samen te werken en een gezamenlijk geluid te laten horen. Kennisuitwisseling is hierbij van groot belang zowel nationaal als internationaal. Hieronder treft u een overzicht aan van organisaties die actief zijn in de gas en energiebranche.

Internationale organisaties