Op 29 september van 14.30 tot 16.00 uur vindt het Nationaal Debat Duurzame Gassen plaats. Als een rode draad loopt het thema systeemintegratie door het programma, want de energietransitie kan slimmer en sneller door een integrale keten- en systeemaanpak. Een succesvolle transitie naar een duurzaam energiesysteem vergt, dat de veranderingen in energieaanbod, -vraag en infrastructuur in samenhang worden aangestuurd. Hoe gaan we dat doen? Waar zitten de angels en valkuilen? We gaan hierover in gesprek en discussie met een aantal experts.
U kunt het debat online bijwonen!

Vanzelfsprekend kunt u actief deelnemen aan het debat!
Meld u nu aan via het contactformulier (graag uiterlijk 24 september). U krijgt een link om in te kunnen loggen op 29 september.

 

Opening – Jan Willem van Hoogstraten – voorzitter KVGN

Inleiding – Jan Paul van Soest – publicist, adviseur duurzaamheid

Debatronde 1

Rene Moor – Ministerie EZK
Marijke Kellner – Gasunie
Bert den Ouden – Berenschot

Reflectie – Jan Paul van Soest

Intermezzo – Sanne de Boer

Debatronde 2 (op basis van stellingen)

Rene Moor – Ministerie EZK
Marijke Kellner – Gasunie
Bert den Ouden – Berenschot

Reflectie – Jan Paul van Soest

Afsluiting – Jan Willem van Hoogstraten