Nieuw standaardwerk: Zó werkt energie in Nederland

Een brede coalitie van 21 partijen, waaronder KVGN, heeft een publicatie uitgebracht die iedereen die bij het energiedebat betrokken is, houvast biedt om in de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening afgewogen keuzes te maken. Het boek, Zó werkt energie in Nederland, geeft inzicht in de werking van ons energiesysteem met bondige teksten, heldere visualisaties […]

Streekvervoer zet vaart achter waterstofeconomie

Het aandeel van waterstof in het busvervoer groeit gestaag. 11 juni nam regionaal vervoerder Qbuzz in Groningen een nieuw waterstofstation én 20 nieuwe waterstofbussen in gebruik. Eerder dit jaar werd bekend dat een andere busmaatschappij, Arriva, 10 waterstofbussen had besteld, die later dit jaar in de Achterhoek en rond Zutphen en Apeldoorn zullen worden ingezet. […]

Kabinet steunt CCS-project

Kabinet steunt CCS-project

Het ministerie van EZK kent maximaal twee miljard euro SDE++ subsidie toe aan Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products voor de afvang, het transport en de opslag van 2,5 Mton CO2 (CCS) per jaar (vanaf 2024) in een leeg gasveld onder de Noordzee, 20 km uit de kust van Hoek van Holland. De overheid past […]

Nieuwe brochure: Toekomstperspectieven van gas in Nederland

Toekomstperspectieven van gas in Nederland

Gas is uit, zo lijkt het. De problemen met de aardgaswinning in Groningen en de zorgen over klimaatverandering hebben wat ooit een zegen voor Nederland was, in relatief korte tijd veranderd in iets waar we volgens velen zo snel mogelijk vanaf moeten. In de discussies over dit onderwerp zijn feiten, fictie en oordelen moeilijk van […]

Netbedrijven presenteren scenario’s voor een klimaatneutraal, integraal energiesysteem

Toekomstperspectieven van gas in Nederland

Volgens welke scenario’s kan de energietransitie zich van 2030 naar 2050 in Nederland ontwikkelen? Welke aanpassingen aan de infrastructuur zijn nodig om die scenario’s goed te faciliteren? En wat betekenen die broodnodige aanpassingen aan de infrastructuur op hun beurt voor de kosten, het ruimtegebruik en de uitvoerbaarheid van de transitie van het gehele energiesysteem? In […]

Klimaatdoelen: vóór 2030 minstens 1 miljoen hybride warmtepompen

Volgens de Coalitie HR-Hybride, die bestaat uit drie organisaties, Natuur en Milieu, Netbeheer Nederland en Techniek  Nederland, draagt een grootschalige inzet van hybride warmtepompen substantieel bij aan een versnelde CO2-reductie en dus aan het behalen van de doelen van het klimaatakkoord. Vanaf 2024 zouden er per jaar minimaal 100.000 moeten worden geïnstalleerd. Het bijzondere van […]

Bestuurswisselingen KVGN

In januari heeft het bestuur afscheid genomen van Peter Vermaat, die tot september 2020 CEO van Enexis was. In Eddy Veenstra, CEO van Netbeheerder Rendo te Meppel en tevens vicevoorzitter van Netbeheer Nederland is een waardige opvolger gevonden. Hij vertegenwoordigt de netbeheerders in het bestuur van KVGN. Eddy heeft duurzame gassen hoog in het vaandel […]