Home - Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

KVGN organiseert dit jaar een aantal bijeenkomsten waarin de Nederlandse energietransitie en de rol van gas daarin centraal staat. 

Nederland heeft internationaal gezien een vooraanstaande rol op het gebied van de productie, het transport en de opslag van aardgas en de handel erin. Op weg naar een duurzame energievoorziening zullen fossiele energiebronnen, waaronder aardgas, plaats moeten maken voor CO2-neutrale energie. Nederland beschikt over de kennis en infrastructuur die nodig zijn om grote hoeveelheden energie, op dit moment vooral in de vorm van aardgas, te transporteren en op te slaan.

Deze kennis en infrastructuur zijn ook relevant voor het gebruik van duurzame energiedragers, zoals waterstof en groen gas, alsmede voor opslag en mogelijk hergebruik van CO2. Verder kan met deze kennis en ervaring aardwarmte verder worden ontwikkeld en opgeschaald. De huidige kennis, data, expertise en infrastructuur van de Nederlandse gassector geven Nederland een voorsprong bij de ontwikkeling en invoering van deze duurzame energievormen. Nederland beschikt hiermee over een unieke uitgangspositie die kansen biedt om kosteneffectief en snel stappen te zetten richting een volledig duurzaam energiesysteem.

Er is niet één oplossing voor een duurzame energievoorziening. De oplossing ligt in de slimme combinatie van de verschillende energiebronnen en -systemen en ook op het terrein van samenwerking met bestaande en nieuwe partijen (open innovatie, kennis delen etc.).

KVGN bijeenkomsten in 2021

Onderstaand vindt u een overzicht van ons programma. Voor deelname kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar info@kvgn.nl

20 januari 2021 15.30-17.00 uur: Webinar KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst Download programma

10 februari 2021 14.00-15.00 uur: Webinar ‘2 BCM Alliantie’ door Roelf Tiktak (Gasunie)

17 februari 2021 14.00-15.00 uur: Webinar ‘Microporous Membranes for CO2 Electrolysis’ door Joseph Daatselaar (TU Delft), 1e prijswinnaar Gasindustrieprijs.

24 februari 2021 14.00-15.00 uur: Webinar ‘Power-to-gas efficiency of a hydrogen back-up system governed by interruptible sources and services’ door Nick Kimman (TU Delft), 2e prijswinnaar Gasindustrieprijs.

 

 

KVGN bijeenkomsten in 2020

4 juni 2020 14.00-15.00 uur: Webinar ‘Van gas los?’ door Henk Visser van Enpuls. Download presentatie.

11 juni 2020 14.00-15.00 uur: Webinar ‘LNG’ door Wim Groenendijk van Gate Terminal. Download presentatie.

1 juli 2020 14.00-15.00 uur: Webinar ‘Aardwarmte’ door Frank Schoof (Stichting Platform Geothermie) en Herman Exalto (EBN). Download presentatie.

15 juli 2020 14.00-15.30 uur: Webinar ‘Systeemintegratie’ door Marijke Kellner (Gasunie), Gert van der Lee (TenneT) en Maarten Afman (Liander). Download presentatie.

25 augustus 14.00-15.00 uur: Webinar ‘Groen Gas’ door Marieke van der Werf. Download presentatie.

29 september 13.00-14.00 uur: Webinar Algemene Ledenvergadering KVGN

17 november 14.00-15.00 uur: Webinar Gas Handel door Mark Starmans (GasTerra) en Anne Braaksma (GasTerra). Download presentatie.

30 november 15.30-16.30 uur: Uitreiking Nederlandse Gasindustrieprijzen 2020 i.s.m. Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen