Home - Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

KVGN organiseert dit jaar een serie symposia waarin het onderwerp Energietransitie centraal staat. Hoe gaan wij als gassector om met ons veranderend toekomstperspectief en onze veranderende maatschappelijke positie en rol. Dat is de uitdaging waar we als samenleving voor staan. Een ding is duidelijk: er is niet één oplossing voor een duurzame energievoorziening. De oplossing ligt in de slimme combinatie van de verschillende energiebronnen en -systemen en ook op het terrein van samenwerking met bestaande en nieuwe partijen (open innovatie, kennis delen etc.)

Data bijeenkomsten in 2019

30 januari 2019        : Nieuwjaarsbijeenkomst

maart 2019                : Werksymposium “Het Klimaatakkoord: the next step”

mei 2019                 : Meet the Boss in Transition

juni 2019                    : Symposium

september 2019         : Meet the Boss in Transition

oktober 2019             : Ledenvergadering

oktober 2019             : Tweede Nationale Debat Duurzame Gassen

november 2019         : Symposium