Op woensdag 29 september vindt van 13.00 – 14.00 uur de Algemene Ledenvergadering van KVGN plaats bij EBN aan de Daalsesingel 1 te Utrecht.

Advies is om met het openbaar vervoer te komen. EBN bevindt zich op enkele minuten loopafstand van station Utrecht Centraal.

Routebeschrijving

Agenda

  1. Opening / mededelingen door de secretaris, de heer André Jurjus
  2. Jaarrede van de voorzitter, de heer Jan Willem van Hoogstraten
  3. Besluitenlijst ALV 29 september 2020
  4. Jaarverslag 2020
  5. Financieel verslag 2020
  6. Begroting 2022
  7. Samenstelling bestuur: benoeming Menno Snel
  8. Presentatie Toekomstvisie, discussie en besluitvorming
  9. Sluiting

Bijlagen: